Разделы:
Главная
Новости
Творчество
Информация
Публикации
Ссылки
Поиск
Общение
Отзывы

Проекты:
Нан Рамот
Оригами

Счетчики:


БардТоп

Copyleft ©
2002-2024 DarkEol


Песни

Ехали евреи
Оригинал
כן, רוסים באים מרוסיה
מי פלל כאן לנסים?
תפתחי דלתות צרות מהר,
מדינת היהודים.

הנה אנו באופוריה.
מוכנים לברית מילה.
עם ציון טוב בהיסטוריה
בקצור, זאת עליה.

כן, רוסים באים מרוסיה.
אחרית לא יכול להיות.
ונשאלת שאלה זהה:
כאן – לשתות או לא לשתות?

לרוסי כמעט הפכתי שם.
יהודי – בתעודות
אל תטילי בי, ארצי, אִשם,
תני תְּחִלה להתנקות.

אז רוסים באים מרוסיה,
מי – לשכוח, מי – לסעוד.
אך ברכת דרך לכולם אחת:
זכר למי תוכל להיות.

וקשה לצעוד מהתחלה,
לקלף את הגלות.
שם, ברוסיה, מהשפלה
מתחילה היהדות.

пер.Г.Гонтаря