Разделы:
Главная
Новости
Творчество
Информация
Публикации
Ссылки
Поиск
Общение
Отзывы

Проекты:
Нан Рамот
Оригами

Счетчики:


БардТоп

Copyleft ©
2002-2024 DarkEol


Песни

Осеняя песенка
Оригинал
גּשם

גשם... עננים כגוש של צמר.
אפרורי ולח דצמבר.
מתכרבל במעילי.

צמר... בשלולית נרטב בינתיים.
ורודף על פני המים.
אַחרי כפיל שלי.

חרֶף... על הקיץ חולמים בערב.
לא יוצא אפילו כלב
לסיבוב ברחובות

עיר זאת מושיטה גגות לגֶשֶם,
מתחזה שהיא חרשת
לרִקוד של הטיפות

ערב... השתקפות אורות חוזרת
חלונות נראים כסרט
שסובב מעל ראשי.

רוח... על העיר היא מאיֶמת,
למרחב לצאת חולמת
ושורקת לה חופשי

пер.Г.Гонтаря