Разделы:
Главная
Новости
Творчество
Информация
Публикации
Ссылки
Поиск
Общение
Отзывы

Проекты:
Нан Рамот
Оригами

Счетчики:


БардТоп

Copyleft ©
2002-2024 DarkEol


Песни

Ни о чем не жалеть
Оригинал
לא לבכות על דבר

לא לבכות על דבר,
איך הכלל העצוב הוא נכון,
והיום ומחר
מרפא הוא אותנו מכל זִכּרון.

לא לבכות על דבר,
גם אם כל המילים בעולם
התרוקנו כביער
העצים שהחורף טרף את גופם.

לא לבכות על דבר, לא לבכות –
לעולם, לעולם!
רק אופטימיות זו תישאר, אם בכלל,
וימים בלי מוצא, שחוינו אותם.

לא לבכות על דבר,
ואם קֶשֶר קשה לקריעה –
אל תחתך, מאחר
שמוטב על עינים לשים רטיה.

לא לבכות על דבר,
אם הרגש דורש מגננה,
אם צורב כל מיתר
בין שלוות השורות
מתענה מנגינה.

לא לבכות על דבר – זה הכל לעזב
ולמחוק לעולם,
כל אֵרוע וזכר רחוק וקרוב
וחיים שחלפו וחיינו אותם.

לא לבכות על דבר –
מתחנן אני זאת לא לדרש,
לא היום, לא מחר –
זאת מעל לכוחות האנוש

пер Г.Гонтаря