Разделы:
Главная
Новости
Творчество
Информация
Публикации
Ссылки
Поиск
Общение
Отзывы

Проекты:
Нан Рамот
Оригами

Счетчики:


БардТоп

Copyleft ©
2002-2021 DarkEol


Песни

Не гляди назад
На музыку М. Зива
Аудио  

Оригинал
אל תביטי נא לאחור
רק תחליפי את השמות
בעיניך גשם שחור
לא שלי הוא – מה לעשות?
מפתחות – זה רק התחלה
כתובת תשני, תשני
ומרגע זה – אף מילה:
כך רוצה אני

אשכנע גם את עצמי
אין דבר: הפור כבר נפל
כנראה הכול הגיוני
את הנס גונב הגורל
אם לא תאמיני בנס -
תזרקי מפתח רחוק
אז בחלונך אכנס
זו הזמן לשתוק...

Перевод и исполнение Зеева Гейзеля


אל תביטי נא לאחור
רק את השמות תשני
בעיניך גשמים עד אין ספור
מי יספוג אותם-לא אני.
מפתחות תשליכי רחוק,
כתובת תשני, תשני
ועכשיו תמשיכי לשתוק-
זה למעני.

לי זה לא איכפת,לא איכפת
יש לי תירוצים משלי,
כי הכול גזירת בית משפט,
ככה הוא חרץ גורלי.
את חושבת- אין זה נכון,
אז אפשר מפתח לזרוק.
אתגנב אליך בחלון
ועכשיו נשתוק.

Перевод Ю.Штерна